Vad erbjuder MIMED?

MIMED erbjuder utvecklings- och utbildningsprogram, handledning och konsultation, föreläsningar och workshops. Utgångspunkten är en integration av mindfulness med organisations- och ledarskapspsykologi och organisationsteori. Uppläggen inkluderar kreativa processer, upplevelsebaserade övningar, reflekterande samtal och teoretiska inslag. Mindfulnessträning är också ett viktigt inslag. Omfattningen av mindfulnessträningen varierar beroende på behov och önskemål. Både kortare och längre utbildningar finns utformade för att passa olika verksamheter och olika personalkategorier. Stor betoning läggs på att kunskaperna genom effektiv och praktisk inlärning ska kunna integreras och tillämpas i det dagliga arbetet.

MIMED kan användas för:


Upplägg på utvecklingsprogram, utbildning och handledning anpassas till de önskemål och behov som finns. I planeringsstadiet utformas ett upplägg i samråd med uppdragsgivaren.

Utvecklingsprogram eller utbildning för chefer och medarbetare

Fokus ligger på att införliva de kvalitéer och uppnå de effekter som utvecklas genom MIMED i en mängd arbetssituationer. Det kan handla om situationer som samarbetet med kollegor, mötet med patienter eller kunder, konfliktfyllda situationer och administrativa uppgifter. För utförlig beskrivning av de effekter MIMED har på olika arbetssituationer, klicka här. Utvecklingsprogrammens målsättning är att förändringarna ska genomsyra en arbetsplats eller en organisations hela fungerande.

Utvecklingsprogram eller utbildning för ledningsgrupper

I MIMED för ledningsgrupper kan fokus på ligga på ett eller flera av följande områden:
a. införlivande av medveten närvaro i möteskulturen, samspelet och den verbala och ickeverbala kommunikationen i ledningsgrupper. Detta leder till en effektivisering och fördjupning av mötesformer och av samarbetet i ledningsgrupper. Även engagemang och motivation hos deltagarna i ledningsgrupper ökar.
b. arbete med ledarskapsutveckling och organisationsprocesser där förhållningssätt och egenskaper som utvecklas genom mindfulness införlivas. Det kan handla om ett brett spektrum av processer inom arbetslivet som:
  • effektivisering av arbetet
  • organisationsförändringar
  • konflikt- och krishantering
  • utveckling av visioner och mål
  • utveckling av etik- och värdegrundsfrågor
  • utveckling av organisationskulturen
  • kvalitetsutveckling, t ex i kundkontakter
  • utveckling av det personliga ledarskapet
  • ledarskapsstrategier i verksamheten

Individuell chefshandledning och chefshandledning i grupp

I chefshandledning kan fokus ligga på flera centrala inslag i chefers arbetssituation och ansvarsområden. Fokus kan vara att på ett genomgående sätt uppnå de effekter som MIMED ger i flertalet arbetssituationer (för utförlig beskrivning av MIMEDs effekter, klicka här). Fokus kan också ligga på att fördjupa sig i ett eller flera specifika teman i sitt chefs- och ledarskap som:

Utbildning i kund- och klientbemötande

I kund- och klienthandledning ligger fokus på att utveckla vår förmåga till att vara närvarande, lyhörda i kommunikationen och engagerade i mötet med kunder. Centralt är också att utveckla förmågan att bygga upp en förtroendefull kontakt i relation till kunder.
Kavvanah AB