Artikel publicerad i LEVA 2010


Suzanne Bruchfeld leder Maria Stridh, vd på Mässtrestauranger, i en övning i konflikthantering. Ulrika Boethiüs, ledamot i Handelsbankens bolagsstyrelse, och Yvonne Björklund Gate, sektionschef i Stockholms läns landsting och de andra deltagarna tittar på.

JOURNALIST: ANNA BÖHM ENGSTRAND  FOTO: PERNILLA ASPLUND

Vad har en restaurang-vd, en styrelseledamot i en bank och landstingschef gemensamt? De har alla förstått att närvaro betyder mycket för deras ledarskap. LEVA är med på en gruppsession med organisationspsykologen Suzanne Bruchfeld i mindfulnessintegrerat ledarskap.

Suzanne Bruchfeld ser sig om i det ljusa rummet där hon idag samlat sex chefer från olika branscher. I vanliga fall ledarskapstränar hon dem individuellt, men idag är det gruppsession. Med lugn och behaglig röst säger hon:

– Närvaro handlar om hur vi förhåller oss till det vi gör och det vi säger. Det är ett inre tillstånd som gör stor skillnad för hur vi processar vårt arbete.

Suzanne Bruchfeld är en av de första i Sverige som arbetar med en integration av mindfulness med organisations- och ledarskapspsykologi och organisationsteori. Hon har utarbetat ett utvecklingsprogram, Mindfulnessintegrated Management and Employee Development (MIMED), som riktar sig till chefer och medarbetare. Internationellt är det här en vedertagen metod.

Vi hör henne förklara att det finns tydliga samband mellan förmåga till närvaro i arbetslivet och ökad produktivitet. Många tror att arbetsplatser måste hålla en viss stressnivå för att vara effektiva. I själva verket är det tvärtom. Att pressa sig själv eller drivas av måsten och borden är dränerande. Det är egentligen ett uttryck för stress som leder till att delar av hjärnan hämmas och stresshormoner utsöndras. Kommunikation mellan hjärnans olika delar försämras. Man får tunnelseende och svårt att se utifrån andra perspektiv. Engagemang och arbetsglädje kan gå förlorat. Medveten närvaro däremot innebär att använda sig av hjärnans fulla kapacitet.

– Låt uppmärksamheten sjunka in i andningen, leder Suzanne Bruchfeld med mjuk röst deltagarna in i en mindfulnessövning. Direkt infinner sig ett lugn. De blundar och hon guidar dem vidare. Stämningen blir koncentrerad. Avslutningsvis ber hon dem fokusera på en ledargestalt som inspirerar dem, som de sedan parvis ska berätta om. Stolar flyttas runt och de landar två och två i olika hörn av rummet.

– Min ledarförebild är någon som naturligt lyfter fram varje människa. Och som kan visa tillit och sprida glädje, säger Ulrika Boëthius, ledamot av Handelsbankens bolagsstyrelse och vice ordförande i Finansförbundet. Andra kvalitéer som gruppen inlevelsefullt diskuterar är visdom, mod och handlingskraft. Suzanne Bruchfeld menar att alla är inne på egenskaper som bottnar i en förmåga till närvaro. Några är förvånade över att de passat så bra ihop och undrar om det fanns en tanke med hur de parades ihop. Hon intygar att hon inte alls tänkt så och betonar att just det händer när man möts i närvaro. Människor blir samstämda, lyhörda och kompletterar varandra.

– De ledaregenskaper vi pratar om har mycket större betydelse för organisationers framgångar än man kan tro, fortsätter hon. Och berättar att några som forskat kring sambanden mellan mindfulness, ledarskap och emotionell intelligens är författaren och psykologen Daniel Goleman och professor Richard Boyatzis. De använder begreppet resonans för att beskriva ledarskap som bidrar till ett levande samspel och en öppen kommunikation mellan människor. Medarbetarna upplever trygghet och gemenskap. De är kreativa, inställda på förståelse och samarbete. Resonans har ett starkt samband med effektivitet. I det motsatta förhållandet, dissonans, bidrar ledarskapet till stämningar som rädsla, kritisk hållning och bristande engagemang. Produktiviteten hämmas.

Alla har fått träna på att förhålla sig med närvaro i olika arbetssituationer under ledarskapsträningen. Som vid konflikter och andra utmanande situationer. Nu sätts Anki Lenksjö, kontorschef på Handelsbanken, på prov i ett rollspel med hela gruppen. Hon får en tuff uppgift att presentera en ny strategi medan de andra agerar hennes kritiska medarbetare. Hon ska bevara sin förmåga till närvaro…hur situationen än utvecklas. Anki Lenksjö möts av både mothugg och bristande uppmärksamhet. Någon tycker att strategin är dålig. En annan att man borde lägga energin på nåt vettigare. En tredje är tyst men uppenbart arg. Hon låter sig inte provoceras, förmedlar sina egna åsikter tydligt samtidigt som hon möter allas reaktioner med respekt.

Suzanne Bruchfeld gör en kort paus. Hon säger att det kan vara viktigt att fördjupa sig i de svårigheter som uppstår i kommunikationen. -Visa att du verkligen vill förstå. Man kan fråga: Du verkar tveksam, kan du berätta varför? Eller genuint inkännande säga: Jag förstår att det är viktigt för dig.

Dagen avrundas med att alla delar med sig om hur MIMED påverkat dem i deras arbete.

– Det har varit häftigt att upptäcka att mindfulness ger tillgång till så mycket mer kapacitet och förmågor än man vanligtvis är i kontakt med, säger Maria Stridh, VD på Mässrestauranger. Maria Holmström Mellberg, som arbetar med Risk Management på Nordea, associerar till den nytta hon haft av alla MIMED-övningar. Som att hon nu tydligare kan skapa engagemang hos den stora grupp hon koordinerar och bättre förstå de utmaningar de står inför. Saija Tegelberg, enhetschef inom psykiatrin på Södertälje Sjukhus berättar hur hon genomfört insatser med MIMED på hela sin enhet. De andra vill gärna höra vilka effekter det gett. Hon beskriver en arbetsplatskultur som genomsyras av närvaro. Behandlarna har blivit så mycket mer fokuserade och engagerade i patientkontakterna. Alla samarbetar konstruktivt och flexibelt. Möten är effektiva och konflikter finns knappt. En så välfungerande grupp frigör mycket utrymme för henne som chef att arbeta med enhetens utveckling. Hennes sektionschef, Yvonne Björklund Gate, är också med idag. Hon bekräftar att det är en enhet som uppnått hög effektivitet och stor arbetstillfredsställelse, och avslutar eftertänksamt:

– Särskilt i de här tiderna där påfrestningarna för människor i arbetslivet ökat, har det varit så inspirerande att få vara med i en process där mänskliga värden och resurser så tydligt tas till vara, och se de viktiga effekter det ger.

Suzanne Bruchfeld är leg psykolog, ledarskaps- och organisationskonsult, mindfulnesslärare och handledare. Lär mer om hennes arbete på www.mindfulnessintegration.se 

Kavvanah AB